Tycho heet iedereen welkom en stelt zichzelf voor. Op een groot scherm worden de activiteiten van volgend jaar getoond: het plaatsen van de planten in de grond, open dagen en een bezoek aan een wijngaard. Tycho vertelt enthousiast over de verschillende groeifasen van de wijnplanten. Aan het einde van de avond is er nog de interactieve brainstorm van Hagenaars & Hagenezen en kan elke investeerder een naam verzinnen voor zijn eigen stukje stadswijngaard. Leuke namen: ‘onzû wijn’ en ‘Clos de Moet’,

pic-investeerdersborrel2pic-investeerdersborrel

 

 

 

‘Heel inspirerend en verbroederend. Nog meer gevoel bij de Haagse Heerlijkheid.’ Een willekeurige reactie van een investeerder.

Om de avond nog een beetje te ervaren is de powerpoint van de avond bijgesloten.

Reactie van Tycho & Marcel:

‘We kenden niemand. Het waren allemaal nieuwe gezichten. We zijn dankbaar voor het vertrouwen die de investeerders in ons hebben, en we zullen er alles aan doen dat we dit vertrouwen niet beschamen.’